Motyw matki - Słowniczek pojęć

Apodyktyczny nieuznający sprzeciwu, narzucający innym swoje zdanie i wywierający na nich wpływ