Motyw konfliktu pokoleń - Słowniczek pojęć

Klasycy – w sporze z romantykami: ich utwory miały kompozycję zamkniętą, opierały się na wcześniej określonych (i zapisanych) zasadach i schematach, których należało przestrzegać; forma utworów była surowa, a największy nacisk kładziono na estetykę dzieła. Odwoływano się do rozumu.

 

Romantycy – w sporze z klasykami: ich utwory miały kompozycję otwartą, panowała nieograniczoność w formie i wyborze tematów, nawiązywano do folkloru. Odwoływano się do uczuć.

Motyw konfliktu pokoleń
Nawiązania do utworów