Motyw katastrofizmu - Słowniczek pojęć

apokalipsa (gr. apokalypsis – odsłonięcie, objawienie) utwór literacki przedstawiający obraz zamknięcia losów ludzkości i świata, wizję Boga w roli Sędziego. Najsłynniejszą księgą tego rodzaju jest biblijna Apokalipsa św. Jana.

 

dekadentyzm – przekonanie, że ludzkość doczekała już kresu swoich możliwości, poczucie schyłku i zniechęcenia. Postawa dekadencka, typowa dla modernizmu, która dała początek literackim obrazom katastrofizmu.

Motyw katastrofizmu
Nawiązania do utworów