Motyw Ikara - Słowniczek pojęć

Archetyp - z gr. arche – „początek”, typos – „typ”. Jest to pojęcie wprowadzone do psychologii przez Carla Gustava Junga i odnosi się do wszystkich pierwotnych wyobrażeń i wzorców zachowań, które jako utrwalone w psychice przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Archetypy są instynktownymi reakcjami ludzi na pewne sytuacje, a powtarzają się w każdym pokoleniu. Poza tym archetypy są integralnymi składnikami nieświadomości zbiorowej, a więc każdy z nas nosi w sobie archetyp matki, ojca, rodziny, Boga, demona, ognia, wody, itd.

Motyw Ikara
Nawiązania do utworów