Motyw dumy - Słowniczek pojęć

Afirmacja – to inaczej uczucie samozadowolenia albo pochwała kogoś. Jest to połączenie pełnej akceptacji z poczuciem dumy, często wyrażone entuzjastycznie, bez skrępowania, z dużą dozą radości.

 

Bohater – osoba, której postępowanie odznacza się niezwykłym męstwem. Jest to postać empatyczna, wrażliwa na ludzki los, dokonująca heroicznych czynów. Bohater, czy to fikcyjny, czy prawdziwy, staje się wzorem osobowym, jednostką, której naśladowanie ulepszyłoby i wzmocniło świat.