Motyw daru - Słowniczek pojęć

Altruizm bezinteresowne dążenie do dobra innych ludzi, gotowość do poświęcenia interesów osobistych na rzecz dobra społecznego (→ altruista).

 

Egoizm postawa niechęci lub obojętności w stosunku do innych ludzi, brak chęci pomocy innym, liczenia się z nimi; przeciwieństwo altruizmu (→ egoista).

 

Filantropia – dobroczynność, wspomaganie potrzebujących (→ filantrop).