Motyw agresji - Słowniczek pojęć

Eksterminacja – wyniszczenie lub zagłada określonej części ludności z powodów religijnych lub politycznych.

 

Inwektywa obraza słowna, zniewaga.

 

Lincz samosąd; atak tłumu na osobę posądzoną o przestępstwo.

 

Sadyzm – czerpanie przyjemności z zadawania komuś bólu psychicznego lub fizycznego.

 

Wandalizm naumyślne niszczenie cudzej własności.