Przypowieści - Przypowieść o odmierzaniu

Przypowieść o odmierzaniu (Mk 4,24-25)

Treść przypowieści nawiązuje do odmierzania towarów, może produktów żywnościowych na targowisku. Jezus głosi, iż:

Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma".

 

Znaczenie uniwersalne: Parabolę tę należy uznać za autotematyczną. Ci, którzy chcą zrozumieć słowa Jezusa w przypowieściach, pragną poznać najwyższe wartości i żyć zgodnie z nimi, zostaną wynagrodzeni i prawda o Królestwie Niebieskim będzie im objawiona. Inni, niechętnie słuchający, głusi na prawdę, pozostaną w tej niewiedzy.