Wieża - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

Motywy samotności w literaturze, np.

 • Biblia (ST – Hiob; NT – Chrystus poszczący i modlący się do Ojca przez 40 dni na pustyni);
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Sonety krymskie;
 • Juliusz Słowacki, Rozłączenie; Listy do matki; Hymn (Smutno mi, Boże);
 • Johann W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera;
 • Bolesław Prus, Lalka;
 • Henryk Sienkiewicz, Latarnik;
 • Honoriusz Balzac, Ojciec Goriot;
 • Stefan Żeromski, Doktor Piotr; Siłaczka; Wierna rzeka; Ludzie bezdomni;
 • Józef Conrad, Lord Jim;
 • Gabriel Garcia Marquez, Sto lat samotności;
 • Franz Kafka, Proces;
 • Halina Poświatowska, Jestem Julią;
 • Sławomir Mrożek, Emigranci;
 • Czesław Miłosz, Rodzinna Europa;
 • Anna Świrszczyńska, Stara wariatka;
 • Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • F. Tomaszewski, „Światy” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: opowiadania, Gdańsk 1994.
 • Z. Kudelski, Między wyrzeczeniem a wieloznacznością. O „Wieży” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, pod red. S. Wysłouch i R. K. Przybylskiego, Poznań 1991.
 • Z. Kudelski, Pielgrzym Świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim, Lublin 1991.