Świętoszek - Nawiązania i bibliografia

autor: Molier
epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 

Motyw fałszywej pobożności występował w utworach pisarzy różnych epok. O religijnej obłudzie pisali między innymi:

  • Jan Kochanowski Na nabożną (renesans);
  • Ignacy Krasicki Dewotka (oświecenie);
  • Aleksander Fredro Zemsta (romantyzm);
  • Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej (Młoda Polska).
  • Polscy komediopisarze, którzy korzystali z geniuszu Moliera (pisali sztuki, które miały cel edukacyjny lub tworzyli komedie charakterów): Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Aleksander Fredro.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • T. Żeleński (Boy), Szkice o literaturze francuskiej, Warszawa 1956, s. 250-260.
  • T. Żeleński (Boy), Molier, Warszawa 1924.
  • K.A. Sainte-Beuve, Wybór pism krytycznych, oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewiczowa, Wrocław 1957, s. 42-125.
Świętoszek