Pamiętniki - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 

Portret szlachcica – sarmaty odnajdziemy w:

 • Wacław Potocki, Pospolite ruszenie, Zbytki polskie;
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Trans-Atlantyk;
 • Ryszard Jegorow, Prawem kaduka, Dekret królewski, Zemsta księcia (trylogia wzorowana na trylogii Sienkiewicza).

Forma pamiętnika – kontynuacje (wybrane):

 • John Cleland, Pamiętnik Fanny Hill;
 • Mieczysław Sztucer, Nowe pamiętniki Fanny Hill;
 • Pamiętniki znalezione w Katyniu – praca zbiorowa;
 • Andrzej Budzyński, Pamiętnik bezrobotnych;
 • Jan Stryczek, Chłopskim piórem;
 • Jerzy Pilch, Pamiętnik o powstaniu chochołowskim;
 • Józef Ignacy Kraszewski, Pamiętnik panicza;
 • Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego;
 • Meg Cabot, Pamiętnik księżniczki;
 • Mark Twain, Pamiętniki Adama i Ewy;
 • Barbara Rosiek, Pamiętnik narkomanki;
 • Zygmunt Kałużyński, Pamiętnik orchidei;
 • Tadeusz Dołęga – Mostowicz, Pamiętnik pani Hanki;
 • Tadeusz Borowski, Pamiętnik mojego życia;
 • Marcjanna Fornalska, Pamiętnik matki;
 • Bill Clinton, Moje życie;
 • Paweł Jasienica, Pamiętniki;
 • Kamil Durczok, Wygrać życie.

Bibliografia przedmiotowa

 • Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1976.
 • J. Rytel, "Pamiętniki" Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego, Wrocław 1962.
 • J. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. II, Warszawa 1960.
 • Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

 

 

 

Pamiętniki