Następny do raju - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

 

Utwory, które demaskują socrealizm lub są przejawem buntu wobec socjalizmu to m.in.:

 • Eugeniusz Zamiatin, My;
 • George Orwell, Rok 1984, Folwark zwierzęcy;
 • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 • Adam Ważyk, Poemat dla dorosłych;
 • Andrzej Bursa, Modlitwa dziękczynna z wymówką, Poeta, Sobota, Zażalenia;
 • Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito;
 • Edward Stachura, Piosenka dla robotnika rannej zmiany;
 • Julian Kornhauzer, Przemówienie;
 • Ryszard Krynicki, Świat jeszcze istnieje;
 • Stanisław Barańczak, Wypełnić czytelnym pismem, Protokół, Co dziś rzucili;
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • B. Rudnicki, Marek Hłasko, Warszawa 1983.
  S. Stabro, Legenda i twórczość Marka Hłaski, Wrocław 1985.
 • P. Wasilewski, Śladami Marka Hłaski, Kraków 1994.
 • J. Galant, Marek Hłasko, Poznań 1996.
Następny do raju