Poezja Naborowskiego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

  • Nawiązania tematyczne znajdziesz w:
  • Stary Testament, Księga Koheleta,
  • Jan Kochanowski, O żywocie ludzkim,
  • Jarosław Marek Rymkiewicz, Róża oddana Danielowi Naborowskiemu, Wiersze Daniela Naborowskiego, sławnego czasu swego poety.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Jan Dürr-Durski, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce, Wrocław 1966.
  • Krzysztof Mrowcewicz, Poeta z cyrklem, „Twórczość” 1989, nr 4.

 

Poezja Naborowskiego