Poezja Morsztyna - Nawiązania i bibliografia

epoka: Barok

Kontynuacje i nawiązania

 

Utwory, które nawiązują do poetyki barokowej, to między innymi:

  • Stanisław Grochowiak Dla zakochanych to samo staranie…
  • Jarosław Marek Rymkiewicz Na trupa
  • Jarosław Marek Rymkiewicz Róża oddana Danielowi Naborowskiemu
  • ks. Jan Twardowski Poczekaj

Bibliografia

  • Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1978, s. 269-291.
  • E. Jaskółkowa, Pełny barok dworski J.A. MorsztynNiestatek”, (w:) E. Jaskółkowa, A. Opacka, Prądy i konwencje w poezji, Kraków 1995, s. 18-20.
  • A. Niewolak – Krzywda, Jan Andrzej Morsztyn – „Lutnia”, (w zbiorze:) Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, t. 1, pod red.: A. Borowskiego i J. S. Gruchały, Kraków 1997.
Poezja Morsztyna