Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacja i nawiązania

 

Bezpośrednie nawiązania

 • Dymitr Michał Krajewski, Wojciech Zdarzyński;
 • Ernest Bryll, Doświadczyński, czyli sarmacka śpiewogra o szczęściu Nipuanów.

Motyw nauczyciela/mistrza/przewodnika i ucznia/słuchacza

 • Ewangelie biblijne – Jezus i jego uczniowie (Apostołowie i słuchacze);
 • Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (Śmierć i Polikarp);
 • Dante Alighieri Boska komedia (Wergiliusz i Dante);
 • Adam Mickiewicz Sonety krymskie (Mirza i Pielgrzym);
 • Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod (wajdelota Halban i Walter Alf);
 • Witold Gombrowicz Ferdydurke (Pimko i Józio).

 

Bibliografia przedmiotowa

 • M. Klimowicz, Wstęp, (w:) Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Wrocław 1973.
 • J. T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki, Warszawa 1992.
 • Z. Goliński, Krasicki, Warszawa 2002.
 • M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1999.
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki