Latarnik - Nawiązania i bibliografia

epoka: Pozytywizm

Wielcy pisarze emigracyjni i ich dzieła (niektóre wybrane przykłady utworów):

 • Stanisław Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu; Książki najgorsze; Bo tylko ten świat bólu…; Atlantyda i inne wiersze; Podróż zimowa; Pegaz zdębiał; Chirurgiczna precyzja;
 • Józef Garliński, Dramat i opatrzność; Politycy i żołnierze; Przedświt; Oświęcim walczący; Ostatnia broń Hitlera; Enigma; Świat mojej pamięci;
 • Witold Gombrowicz, Pamiętnik z okresu dojrzewania; Trans-Atlantyk; Ferdydurke; Pornografia; Ślub; Operetka; Wędrówki po Argentynie; Testament;
 • Jerzy Giedroyć, Autobiografia na cztery ręce; Zeszyty Historyczne (redakcja);
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; Żywi i umarli; Skrzydła ołtarza; Drugie Przyjście; Wieża; Upiory rewolucji; Gorący oddech pustyni; Dziennik pisany nocą;
 • Henryk Grynberg, Dziedzictwo; Żydowska wojna; Prawda nieartystyczna; Ojczyzna; Dzieci Syjonu; Uchodźcy;
 • Marek Hłasko, Baza Sokołowska; Pierwszy krok w chmurach; Cmentarze; Następny do raju; Piękni dwudziestoletni; Sowa, córka piekarza; Nawrócony w Jaffie;
 • Jerzy Kosiński, Malowany ptak;
 • Stanisław Mackiewicz, Myśl w obcęgach; Londyniszcze; Europa in flagranti; Był bal; Zielone oczy; Herezje i prawdy; Odeszli w zmierzch;
 • Czesław Miłosz, Dolina Issy; Zniewolony umysł; Zdobycie władzy; Piasek przydrożny; Światło dzienne; Traktat poetycki; Miasto bez imienia; Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada; Hymn o perle; Nieobjęta ziemia; Na brzegu rzeki; Dalsze okolice; Ziemia Ulro;
 • Adam Zagajewski, List; Oda do wielości; Płótno.Paryż; Jechać do Lwowa.

Bibliografia przedmiotowa

 • T. Bujnicki, Wstęp (w:) H. Sienkiewicz, Wybór nowel i opowiadań, Wrocław 1986.
 • J. Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1976.
 • J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

 

 

 

 

Latarnik