Lament świętokrzyski - Nawiązania i bibliografia

Nawiązania i kontynuacje

  • Utwór nawiązuje do wcześniejszych dzieł skupiających się na motywie Stabat Mater Dolorosa. Prawdopodobnie twórcę Lamentu świętokrzyskiego bezpośrednio zainspirowało jedno z popularnych w średniowieczu kazań, którego autorem był Peregryn z Opola.
  • Wykorzystanie postaci Matki Boskiej ma miejsce w literaturze wszystkich epok (w poezji polskiej są to na przykład wiersz Stabat Mater Teofila Lenartowicza czy utwór o tym samym tytule napisany podczas II wojny światowej przez Józefa Wittlina).
  • Motyw Stabat Mater Dolorosa wykorzystywany był także w innych dziedzinach sztuki. Zarówno w malarstwie, rzeźbie, muzyce, teatrze, jak i współcześnie w filmie (na przykład Pasja w reżyserii Mela Gibsona).

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Stefan Sawicki, „Bogurodzica” i „Lament świętokrzyski”, (w tegoż:) Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin 1978, s. 46–54.
Lament świętokrzyski