Kronika polska Galla Anonima - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania:

 

Inne dzieła historiograficzne

 • Wincenty Kadłubek, Kronika polska;
 • Kronika wielkopolska, nieznanego autora;
 • Kronika, Janka z Czarnkowa;
 • Jan Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławetnego Królestwa Polskiego;
 • Paweł Jasienica, Polska Piastów.

Nawiązania

 • Antoni Gołubiew, Bolesław Chrobry;
 • Aniela Gruszecka, Powieść o kronice Galla;
 • Teodor Parnicki, Srebrne orły.

Bibliografia przedmiotowa

 • H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.
 • R. Grodecki, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947.
 • J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964, s. 26-42.
 • K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975
Kronika polska Galla Anonima