Kordian - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

Motyw powstania w literaturze

  • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Gloria victis;
  • Bolesław Prus, Lalka;
  • Stanisław Wyspiański, Wesele.

 

Naśladowanie stylu Juliusza Słowackiego (indywidualizm, romantyczne obrazowanie, wyobraźnia):

  • Liryka Kazimierza Przerwy-Tetmajera
  • Poezja Leopolda Staffa;
  • Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978 (lub późniejsze).
  • A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki, Wrocław 2003.
  • A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1999.