Kazania sejmowe - Nawiązania i bibliografia

epoka: Renesans

Kontynuacje i nawiązania

Topos ojczyzny – matki występuje w utworach:

  • Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej
  • Zbigniew Morsztyn Duma niewolnicza
  • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Prolog

Porównanie ojczyzny do statku występuje w tekstach:

  • Ignacy Krasicki Świat zepsuty
  • Juliusz Słowacki Testament mój
  • Ernest Bryll Lekcja polskiego-Słowacki

Kazania pisali: Fabian Birkowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Jacek Mijakowski, Stanisław Sokołowski, Walerian Hieronim Powodowski, Józef Wereszczyński (trzej ostatni tworzyli kazania tematyczne – polityczne, w których, między innymi, ukazywali podobieństwa między Izraelem i Polską).

 

Bibliografia przedmiotowa

  • M. Korolko, O prozie "Kazań sejmowych" Piotra Skargi, Warszawa 1981.
  • J. Tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1983.
Kazania sejmowe