Fraszki Kochanowskiego - Nawiązania i bibliografia

epoka: Renesans

Kontynuacje i nawiązania

  • Jan Izydor Sztaudynger, Piórka;
  • Stanisław Jerzy Lec, Gdy raz;
  • Wacław Potocki, Ogród fraszek.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1991 (lub wyd. nast.).
  • Janusz Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980 (lub wyd. nast.).
  • Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska i in., Wrocław 1990. Hasło: Fraszka
Fraszki Kochanowskiego