Dziady IV - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

 

Bezpośrednie nawiązania do IV cz. Dziadów:

 • Tadeusz Konwicki, Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza (film);
 • Bolesław Prus, Lalka (np. scena, gdy Wokulski podpatruje przez okno Izabelę – podobnie czyni Gustaw).

 

Utwory podejmujące wątek miłości romantycznej (wyidealizowanej i niespełnionej):

 • William Szekspir, Romeo i Julia (postaci tytułowe);
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (Werter i Lotta);
 • Gustaw Flaubert, Pani Bovary (Emma Bovary i jej kochankowie);
 • Lew Tołstoj, Anna Karenina (Anna i Aleksy Wroński);
 • Bolesław Prus, Lalka (Wokulski i Izabela Łęcka);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (postaci tytułowe);
 • Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia (Agnieszka i Piotr).

 

Bibliografia przedmiotowa
 • A. Witkowska, Mickiewicz – słowo i czyn, Warszawa 1998.
 • A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1999.
 • D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1999.