Dziady III - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Bezpośrednie nawiązania do utworu

 • Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i księgi pielgrzymstwa polskiego (utwór literacki);
 • Fryderyk Chopin, Marsz żałobny b-moll (muzyka klasyczna);
 • Cyprian Kamil Norwid, Promethidion;
 • Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie (dramat);
 • Wiktor Gomulicki (ojciec), Wspomnienia niebieskiego mundurka;
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa (powieść);
 • Tadeusz Różewicz, Kartoteka rozrzucona (dramat);
 • Pidżama Porno, Bal u senatora (piosenka rockowa).

Najsłynniejsze interpretacje sceniczne

 • reżyseria Stanisław Wyspiański, Dziady (wystawienie teatralne – 1901);
 • reżyseria Aleksander Zelwerowicz, Dziady (wystawienie teatralne – 1927);
 • reżyseria Leon Schiller, Dziady (wystawienie teatralne – 1932);
 • reżyseria Kazimierz Dejmek, Dziady (wystawienie teatralne – 1967);
 • reżyseria Konrad Swinarski, Dziady (wystawienie teatralne – 1973);
 • reżyseria Tadeusz Konwicki, Lawa (film);

 

Inne wielkie dramaty romantyczne

 • Wiktor Hugo, Hernani;
 • George Byron, Manfred;
 • Johan Wolfgang Goethe, Faust;
 • Juliusz Słowacki, Kordian;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia, Irydion.

 

Bibliografia przedmiotowa

 • W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.
 • M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989.
 • R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993.
 • Z. Majchrowski, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Gdańsk 1998.
 • J. M. Rymkiewicz, D. Sawicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001.
 • Dramat polski. Interpretacje. Część 1: od wieku XVI do Młodej Polski, red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, Gdańsk 2001.