Dziady II - Nawiązania i bibliografia

epoka: Romantyzm

Kontynuacje i nawiązania

 • Współobecność fantastyki i realizmu funkcjonuje również w utworach (wybrane):
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Czesław Miłosz, Dolina Issy;
 • Julian Tuwim, Piosenka umarłego, Urszula Kochanowska;
 • Bolesław Leśmian, Dusiołek;
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański;
 • Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Miron Białoszewski, W nocy po omacku;
 • Artur Maria Swiniarski, Adam Mickiewicz. Dziady. Poema. Część V;

Bibliografia przedmiotowa

 • W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza, Kraków 1951.
 • D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.
 • Z. Stefanowska, Posłowie do Dziadów, Warszawa 1973.
 • Dramat i teatr romantyczny, red. D. Ratajczak, Wrocław 1992.
Dziady II