Cesarz - Nawiązania i bibliografia

Kontynuacje i nawiązania

Motyw totalitaryzmu:

 • Albert Camus Dżuma
 • Czesław Miłosz Zniewolony umysł
 • Eugene Ionesco Nosorożec
  George Orwell Rok 1984, Folwark zwierzęcy
 • Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
 • Franz Kafka Proces
 • Sławomir Mrożek Tango

 

Bibliografia przedmiotowa

 • A.W. Pawluczuk, Kapuściński, Warszawa 1980.
 • K. Wolny-Zmorzyński, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji, Rzeszów 1998.
 • Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2001.
 • B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo: Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Katowice 2004.
 • K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Kraków 2004.
 • W. Bereś, K. Brunetko, Kapuściński: Nie ogarniam świata, Warszawa 2007.
  B. Klukowski, Cesarz reportażu, „Poradnik Bibliotekarza” 2006, nr 4, s. 21-22.