Bogurodzica - Nawiązania i bibliografia

Nawiązania i kontynuacje

Tematycznie utwór odwołuje się do Pisma Świętego i literatury religijnej. Natomiast bezpośredniego wzorca literackiego dla Bogurodzicy nie można wskazać. Najprawdopodobniej jest ona oryginalnym, polskim dziełem.

 

W literaturze polskiej często korzystano z motywu modlitwy do Matki Boskiej. Przykładami są Hymn (Bogarodzica! Dziewico!) Juliusza Słowackiego czy Modlitwa do Bogarodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Bibliografia przedmiotowa

  • Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław 1962.
  • A. Wilkoń, Bogurodzica. Największa zagadka filologiczna poezji polskiej, (w tegoż:), Arcydzieła liryki staropolskiej, Kraków 2005, s. 15 – 33.
  • J. Krzyżanowski, Bogurodzica, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, praca zbiorowa, Warszawa 1984, s. 90 - 91.
  • M. Korolko, Pieśń religijna, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 580-581.

 

Bogurodzica