Bajki Krasickiego - Nawiązania i bibliografia

O bajkach powiedzieli:

Bajka częstokroć sens moralny mieści. (Ignacy Krasicki)

W różnych rzeczy postaci i różnego zwierza / Bajka prosto do celu moralnego zmierza. (Franciszek Dmochowski)

Bajka jest to krótki poemat, zawierający powieść o jakim zdarzeniu, w którym pod zasłona alegorii wystawia się w najwyższym Świetle i mocy prawda jaka moralna. (Euzebiusz Słowacki)

Kontynuacje i nawiązania

 • Zbigniew Herbert, Wilk i owieczka,
 • George Orwell, Folwark zwierzęcy,
 • Tomasz Kajetan Węgierski, Dwa wróble,
 • Aleksander Fredro, Paweł i Gaweł,
 • Józef Ignacy Kraszewski, Dziad i Baba,
 • Stanisław Trembecki, Pisma wszystkie. T. I-II (tu: T. I: Bajki),
 • Antologia bajki polskiej, oprac. i wstęp J. Ejsmond, Warszawa 1915,
 • Stanisław Lem, Bajki robotów.

Bibliografia przedmiotowa

 • Z. Goliński, Krasicki, Warszawa 2002.
 • M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998.
 • Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa. Wrocław 2006.
Bajki Krasickiego