Motyw obozu koncentracyjnego - Motyw obozu koncentracyjnego w malarstwie

Józef Szajna Mrowisko

Jest to cykl czarno-białych portretów, ponurych i pesymistycznych, które stanowią odbicie przeżyć autora z okresu pobytu w obozie. Obrazy przedstawiają zdeformowane głowy w części centralnej, na obrzeżach są to tylko obrysy. Ich wielość i brak szczegółów symbolizują anonimowość więźniów – bez twarzy, ustawianych w niekończących się szeregach.

 

 

Izaak Celnikier Birkenau

Jego obrazy, rysunki i grafiki stanowią świadectwo cierpienia i męczeństwa artysty, najpierw jako więźnia getta, a potem obozu zagłady. Obraz Birkenau przedstawia umęczone i zagłodzone sylwetki Żydów, które są zaledwie cieniem ich poprzedniego wcielenia. Płótno z wielkim dramatyzmem przedstawia okrucieństwo, jakiemu byli poddawani współwięźniowie skazani na śmierć.

 

 

Inne przykłady:

  • Józef Szajna Reminiscencje (kompozycja przestrzenna, której celem było upamiętnienie martyrologii polskich artystów w obozach koncentracyjnych)
  • Twórca nieznany Portret Alberta Frecke’a (szkic wykonany długopisem, przedstawiający Alberta Frecke’a w więziennym pasiaku)
  • Yehuda Bacon Das Analiz (Twarz) (postać więźniarki, naszkicowana węglem)
  • Yehuda Bacon In Memory of the Czech Transport to the Gas Chambers (Pamięci czeskiego transportu eksterminowanego w komorze gazowej) (szkic budynku, w którym znajdowała się spalarnia zwłok; z komina wydostaje się czarny, gęsty dym formujący się w postać mężczyzny)

 

 

Motyw obozu koncentracyjnego
Nawiązania do utworów