Szewcy - Gatunek literacki

Szewcy są oczywiście dramatem. Witkacy stworzył jednak własną koncepcję sztuki. Odnosić się ona miała zarówno do jego malarstwa, jak i pisarstwa (powieści oraz dramaty). Nazwał ją teorią „czystej formy”. Oznacza to, że utwór ma przede wszystkim być podporządkowany swojej wewnętrznej zasadzie konstrukcyjnej. Nie jest istotna logiczność akcji, realność zdarzeń czy portrety psychologiczne bohaterów. Natomiast w przypadku tekstu dramatycznego, ma być on tylko jednym z równoważnych elementów wystawienia scenicznego (inne elementy to: dźwięk, obraz, dekoracje, ruch, kolor itd.). Na odbiorcę dzieła sztuki oddziaływać ma tylko i wyłącznie właśnie konstrukcja utworu (nie zaś jego treść). Szewcy z założenia miały być utworem, który wpisuje się w teorię „czystej formy”. Krytycy i historycy literatury wielokrotnie zauważali, że tak nie jest. Jednakże można odszukać w dramacie cechy, które łączą go z teorią autora. Są to choćby odejście od mimetyzmu scenicznego czy groteskowość (opisana powyżej) sztuki.