Medaliony - Gatunek literacki

Gatunek literacki

Medaliony należą do literatury dokumentalnej. Cykl posiada reporterski i sprawozdawczy charakter. Swej dokumentalnej prozie nadała autorka formę reportażu, dlatego oddała głos swoim bohaterom, których proste i zwięzłe wypowiedzi najlepiej oddają grozę II wojny światowej. Rolę głównego narratora ograniczyła tylko do tych faktów, gdzie było niezbędne choćby jedno odautorskie zdanie, np. „Wiedziała lepiej, do czegoś jej była potrzebna ta wiara” (Kobieta cmentarna). Tak też rzecz się ma w przypadku opowiadania Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, które jest syntezą cyklu i stanowi zadumę autorki nad przyczynami okrucieństwa i sadyzmu. Narratorski osąd faktów przedstawionych przez świadków i uczestników zawiera się w motcie.