Listy Krasińskiego - Gatunek literacki i język utworu

epoka: Romantyzm

Język listów

Ten jest niezwykle barwny i żywy. Styl listów Krasińskiego cechuje się sporym ładunkiem emocjonalnym. Dlatego również dużo w tych tekstach znaleźć można zdań wykrzyknikowych, zwrotów nacechowanych emocjonalnie, metafor. Oprócz tego Krasiński pisze dużo i wszędzie, więc często jeden list nie porusza wyłącznie jednego tematu. Autor opowiada chętnie o swoim życiu, spotkaniach, lekturach, by zaraz potem przejść do spraw polityki czy gospodarki. Listy cechuje duża rozlewność epicka, czasem dąży ona do konkretu, a czasem dąży do wielkich uniesień czy humorystycznych zestawień.

 

Gatunek literacki

List to tekst wysłany od nadawcy do odbiorcy w celu informacyjnym. Często mówi się, iż listy były pisane od momentu wynalezienia pisma. Na porządku dziennym pisano listy w starożytnym Rzymie, Egipcie czy Chinach. Ogólnie można listy podzielić na prywatne i oficjalne. Jeszcze w XIX wieku list miał ogromne znaczenie, ponieważ był podstawą porozumiewania się ludzi, którzy pozostawali w pewnej odległości. Potem list stracił na wartości, gdyż w jego miejsce wszedł telegraf, telefon, a dziś Internet. Zbieraniem i gromadzeniem listów ludzi różnych epok zajmuje się epistolografia. Takie porządkowanie i wydawanie korespondencji ma na celu przede wszystkim poznanie adresata i odbiorcy wypowiedzi, a także epoki, w której żyli. Ma to więc wartość nie tylko literacką, ale także kulturową i historyczną.

Listy Krasińskiego