Bibliografia starożytność - Bibliografia

ANTYK
 • M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.
 • Mała encyklopedia kultury antycznej. Red. Z. Piszczek. Warszawa 1988.
 • J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994.
 • M. Eliade, Aspekty mitu, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
 • M. Głowiński, Mity przebrane, Kraków 1994.

 

HOMER

 • K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.
 • J. Griffin, Homer, Warszawa 1999.
 • J. Łanowski, Wstęp,[w:] Homer, Iliada, Wrocław 1972.
 • T. Zieliński, Starożytność bajeczna, Katowice 2005.
 • Z. Abramowiczówna, Wstęp, [w:] Homer, Odyseja, Wrocław 1992.
 • J. Parandowski, Wstęp, [w:] Homer, Odyseja, Warszawa 2000.

 

HORACY

 • A. Wójcik, Talent i sztuka. Rzecz o poezji Horacego, Wrocław 1986.
 • Z. Kubiak, Tu Horacy pisał pieśni, (w tegoż:) Wędrówki po stuleciach, Kraków 1969, s. 78-81.

 

 

BIBLIA

 • K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Warszawa 1984, s. 304-317.
 • M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych, Kraków 1995.
 • R. Brandstaetter, Krąg biblijny, Warszawa 1986.
 • W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.
 • A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań 1981.
 • A. Kamieńska, Twarze Księgi, Warszawa 1981.
 • O. Keel, Pieśń nad pieśniami. Biblijna pieśń o miłości, Poznań 1997.
 • M. Luker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
 • G. Ravasi, Pieśń nad pieśniamijak pieczęć na twoim sercu, Kraków 2005.
 • J. Sadzik, O psalmach, [w:] Księga Psalmów, tłum. Cz. Miłosz, Paryż 1982, s. 13-16.
 • Słownik Biblijny, red. o. H. Langkammer OFM, Katowice 1989.
 • A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.
 • A. Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996.
 • A. Świderkówna, Apokalipsa, [w:] Zbliżenia: Literatura, historia, obraz, mit, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1998.
 • Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1994.
 • Z. Ziółkowski, Biblia – księga Boga i człowieka, Warszawa 1995.

 

 

Bibliografia starożytność
 • Bibliografia