Współczesne koncepcje etyczne

Etyka (gr.etos obyczaj, zwyczaj) jest najprościej mówiąc nauką o wartościach. W XX wieku wykształciło się niezależnie od siebie kilka różnych nurtów etycznych. Można je sklasyfikować w następujący sposób:

  • koncepcje etyczne oparte na modelu personalistycznym
  • koncepcje etyczne oparte na modelu fenomenologicznym

Do przedstawicieli modelu personalistycznego można zaliczyć: Emmanuela Mouniera, Karola Wojtyłę i T. Stycznia. Wszyscy oni twierdzili, że człowiek jest osobą i jako taki, jest zdolny odkryć najważniejsze wartości i ich hierarchię po to, aby zbudować etykę prowadzącą do szczęścia tu na ziemi i w wieczności.

Przedstawicielami modelu fenomenologicznego są między innymi: Henryk Elzenberg, św. Edyta Stein, Jan Galarowicz i Józef Tischner. Z jednej strony odwołują się do fenomenologii (nauki o zjawiskach), z drugiej do humanistycznego „doświadczenia”. Pojawia się jeszcze grupa uznająca model humanistycznych, uznająca takie konstrukcje myślowe i etyczne, które - w imię dobra człowieka - kładą silny nacisk na potrzebę wyjaśniania norm moralnych.