Stosunek poddańczy

Stosunek poddańczy – polega na zależności od pana w trzech sferach:

  • Ekonomicznej – chłop nie jest właścicielem użytkowanej przez siebie ziemi. Za to, że może ją użytkować, musi uiszczać panu rentę feudalną, która może występować w postaci:
  • pańszczyzny – odrobek na polu pana,
  • renty naturalnej – chłop oddaje panu część swoich plonów
  • dzierżawy –  w pieniądzu.
  • Osobistej – chłop był przywiązany do ziemi
  • Sądowniczej – sądy nad chłopem sprawował pan feudalny.

 

Poddaństwo od niewolnictwa różni się tym, że w feudalizmie chłop był podmiotem a nie przedmiotem prawa. Poddaństwo występowało w feudalizmie powszechnie, natomiast stosunki lenne głównie w Europie Zachodniej.

 

Najważniejsze pojęcia związane z feudalizmem