Rozwój terytorialny państwa polskiego w średniowieczu

dział: Państwo
 • IX-X w. – pierwsze organizmy plemienne w Małopolsce (państwo Wiślan), w Wielkopolsce (państwo Polan); rozwój Pomorza Zachodniego
 • 972 r. – zakończenie walk o Pomorze Zachodnie
 • 981 r. – zajęcie Grodów Czerwieńskich przez księcia kijowskiego Włodzimierza
 • 990 r. – odebranie Czechom Śląska, przyłączenie Małopolski
 • 1002-1018 r. – zajęcie Milska i Łużyc
 • 1003 r. – zbrojne zajęcie Czech i Moraw
 • 1018 r. – przyłączenie Grodów Czerwieńskich
 • 1031 r. – utrata Milska, Łużyc i Grodow czerwieńskich w wyniku najazdów ruskiego i niemieckiego
 • 1038-1039 r. – najazd księcia czeskiego Brzetysława; utrata Śląska
 • 1039-1041 r. – opanowanie Małopolski i Wielkopolski przez Kazimierza Odnowiciela
 • 1047 r. – odzyskanie Mazowsza z rak Masława (Miecława)
 • 1050 r. – przejściowe odbicie Śląska
 • 1054 r. – zjazd w Quedlinburgu; uznanie przez Czechy przynależności Śląska do Polski
 • 1090-1092 r. – przejściowe opanowanie Pomorza nadwiślańskiego (gdańskiego)
 • 1119 r. – przyłączenie Pomorza Gdańskiego do państwa Bolesława Krzywoustego
 • 1121-1122 – podbój Pomorza Zachodniego
 • 1290-1292 r. – utrata przez Przemysła, księcia wielkopolskiego, dzielnicy małopolskiej
 • 1294 r. – objęcie przez Przemysła władzy na Pomorzu Wschodnim
 • 1308 r. – zajęcie przez Brandenburczyków Gdańska; wezwanie na pomoc Krzyżaków; Krzyżacy podstępnie zajmują miast Gdańsk i całe Pomorze Gdańskie
 • 1335 r. – układ w Wyszehradzie – król Czech Jan Luksemburski zrzeka się roszczeń do Polski i Mazowsza; układ w Trenczynie – Kazimierz Wielki zrzeka się praw do księstw śląskich
 • 1343 r. – pokój w Kaliszu; Kazimierz Wielki w zamian z Kujawy i ziemie dobrzyńską oddaje Krzyżakom jako „jałmużnę” Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską
 • 1340-1349 r. – zajęcie Rusi Halickiej i części Wołynia
 • 1345-1348 r. – wojna o Śląsk; potwierdzenie jego przynależności do Czech
 • 1365-1368 r. – opanowanie Santoka, Drezdenka, ziemi wałeckiej i drahimskiej
 • 1370 r. – zajęcie przez Litwę ziemi włodzimierskiej, a przez Brandenburgię Santoka i Drezdenka
 • 1387 r. – odebranie Rusi Halickiej Węgrom
 • 1387 r. – Mołdawia lennem Polski
 • 1391-1396 r. – wojna z Władysławem Opolczykiem; odebranie mu ziemi wieluńskiej i Kujaw
 • 1411 r. – I pokój toruński; Krzyżacy zwracają Żmudź Litwie, a Polsce ziemię dobrzyńską
 • 1466 r. – II pokój toruński; do Polski zostały włączone; Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska, Warmia (tereny te określono mianem Prus Królewskich); Prusy Zakonne lennem Polski
 • 1495 r. – włączenie księstwa płockiego do Korony