Rozwój terytorialny państwa bizantyjskiego w średniowieczu

dział: Państwo
 • 533 r. – wprawa przeciwko Wandalom do Afryki pod wodza Belizariusza; zwycięstwo wojsk Bizancjum
 • 552 r. – upadek państwa Ostrogotów na terenie Italii pod naporem wojsk bizantyjskich
 • 552 r. – opanowanie przez cesarstwo bizantyjskie tzw. Betyki, południowej części Hiszpanii
 • 568 r. – najazd Longobardów na Italie; w ręku cesarstwa pozostają Rzym, Rawenna, wybrzeże liguryjskie z Genuą a na południu Apulia, Kalabria, Neapol i Amalfi
 • 582 r. – przełamanie przez Słowian linii Dunaju; początek wojen
 • 606 r. – wybuch wojny z Persami
 • 619 i 623 r. – oblężenie Konstantynopola przez Słowian
 • 634-649 r. – utrata Egiptu, Syrii, Trypolisu i Cypru na rzecz arabów
 • 698 r. – utrata Kartaginy (zdobyta przez Arabów)
 • przed 725 r. – utrata Sardynii
 • 751 r. – opanowanie przez Longobardów Rawenny oraz posiadłości bizantyjskich w środkowej Italii
 • 800 r. – uznanie utraty Rzymu i Rawenny
 • 812-813 r. – opanowanie przez Bułgarów Tracji
 • 919 r. – oblężenie Konstantynopola przez Bułgarów
 • 972 r. – opanowanie przez Bizancjum wschodniego państwa bułgarskiego
 • 927-976 r. – odzyskanie części Azji (po Syrię)
 • 1018 r. – podbój pozostałych ziem państwa bułgarskiego; narzucenie zwierzchnictwa Serbom i Chorwatom
 • 1041-1070 r. – utrata resztek posiadłości w południowej Italii
 • 1045 r. – wcielenie Armenii do cesarstwa
 • 1063 r. – najazd Turków Seldżuckich; zajęcie przez nich większości Azji Mnjieszej
 • 1096-1097 r. – odzyskanie części Anarolii po I wyprawie krzyżowej
 • XII w. – utrata panowania nad Bułgarią i Serbią
 • 1204 r. – zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców kierowanych przez Wenecjan
 • 1262 r. – odzyskanie Konstantynopola przez cesarza Nicei przy pomocy Genueńczyków
 • 1356-1400 r. – podboje Turków Osmańskich w Azji Mniejszej i w Europie; oblężenie Konstantynopola
 • 1430 r. – utrata salonik na rzecz Turków
 • 1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez sułtana tureckiego Mehmeta II
 • 1462 r. – podbój resztek cesarstwa przez Turków w Grecji właściwej
Państwo - Bizancjum