Organy lokalne

W drugiej połowie XIII wieku ograniczeniu uległy uprawnienia szeryfa. Zaczął on stopniowo tracić kompetencje głównie z zakresu sądownictwa. Został on także pozbawiony funkcji kontrolnych. Utrzymane natomiast zostały jego kompetencje policyjne, wojskowe i administracyjne. Nominował na stanowisko szeryfa nadal król. Rycerze zamieszkujący na terenie hrabstwa byli zobowiązani do składania królowi przysięgi wierności. W razie jej niedotrzymania odpowiadali przed szeryfem. W okresie późniejszym został powołany do tego specjalny organ – strażnicy pokoju. Oni to w razie naruszenia przysięgi przez któregoś z rycerzy donosili o tym fakcie szeryfowi. Z czasem uzyskali prawo do samodzielnego ścigania przestępców oraz ich karania. Na stanowisko powoływał ich król, spośród osób zamieszkujących na terenie danego hrabstwa i posiadających określonej wysokości majątek. Wraz z powstaniem angielskiego parlamentu powstał w hrabstwach samorząd. Jego powstanie było związane z istnieniem ogólnych zgromadzeń mieszkańców hrabstwa. Powstały także organy samorządowe, pełniące funkcje wojskowe, sądowe oraz porządkowe. Najistotniejszym wydarzeniem było powstanie sądów przysięgłych. Do nich należało udzielanie odpowiedzi na królewskie zapytania. Oni także brali udział w ściąganiu podatków.  

 

Struktura władzy w Anglii średniowiecznej