Organizacja powstałych państw na półwyspie skandynawskim

dział: Państwo

Państwa powstałe na obszarze Półwyspu Skandynawskiego w okresie średniowiecza opierały się głównie na arystokracji. To właśnie ta grupa społeczeństw skandynawskich była podpora rządów monarszych.

 

Dla tych państw charakterystyczna jest również silna władz królewska. Król zjednoczył państwo i chronił przed zewnętrznymi wrogami. Arystokracja oraz członkowie królewskiej rodziny mieli jednak decydujący głos na politykę państwa. Taka organizacja państw skandynawskich opierała się na rządach, tzw. starszyzny. Od lat 30-tych X wieku notuje się początki zwoływania w trudnych dla państwa momentach – Althingu – zgromadzenia parlamentarnego, grupującego dorosłych mężczyzn. Początkowo parlament był zwoływany a Islandii.

Państwo - Skandynawia