Organizacja greckich polis

dział: Państwo

 Wraz z przemianami jakie zachodziły w gospodarce rolnej wzrosło znaczenie miast położonych we wschodniej części Grecji. W wyniku tych przeobrażeń dokonała się rejonizacja starożytnej Grecji oraz utrwalił się podział na część zachodnią, wschodnią. W tej ostatniej powstała podstawowa komórka greckiego życia – polis. Dla Greka polis stało się centrum państwa. Myślał on tylko kategoriami miejskimi, a jego polityczny horyzont kończył się na granicach polis, w którym żył. Tutaj realizował swoją potrzebę wolności i potrzebę decydowania o losach państwa.

 

Ustrój greckiego polis ulegał zmianom w toku istnienia państwa greckiego. Najbardziej charakterystyczny kształt przybrał ten ustrój w Atenach. Tutaj obywatele uczestniczyli w życiu państwa-miasta, biorąc udział w Zgromadzeniu Ludowym, Radzie Pięciuset, pełnią urzędy archontów, strategów czy w końcu zasiadając w Areopagu.