Gęstość zaludnienia na poszczególnych kontynentach

Najbardziej rozległy region dużej koncentracji ludności znajduje się w Azji Wschodniej. Obejmuje on wschodnią część Chin, Tajwan, Japonię, Koreę. Na obszarze tym skupia się ponad 25% ludności świata (1,5 mld). Drugim wielkim regionem koncentracji ludności jest Azja Południowa, czyli Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz, Sri Lanka. Cały ten obszar zamieszkuje 22% ludności świata. Znacznie mniejsze skupisko znajduje się w Azji Południowo – Wschodniej, obejmuje ono kraje półwyspów Indochińskiego i Malajskiego oraz Indonezję i Filipiny. Najgęściej zaludniona w tym regionie jest wyspa Jawa (powyżej 900 osób/km²) W trzech wyżej wymienionych regionach mieszka 3 mld ludzi, czyli połowa ludności świata. Znajduje się tam sześć spośród dziesięciu najbardziej zaludnionych państw świata, liczących powyżej 100 mln mieszkańców, są to Chiny, Indie, Indonezja, Pakistan, Japonia i Bangladesz. Dużymi skupiskami ludności są też zachodnia i środkowa Europa, wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych oraz otoczenie amerykańskich Wielkich Jezior. Pozostałe kontynenty są znacznie rzadziej zaludnione, choć występują na nich lokalne skupiska ludności, na przykład w Nigerii, wzdłuż Nilu w Egipcie, w rejonie São Paulo, Rio de Janeiro i Buenos Aires w Ameryce Południowej. Nierównomierność rozmieszczenia ludności obserwuje się w skali poszczególnych krajów i regionów. Na przykład w Egipcie bardzo korzystne środowisko naturalne żyznej doliny i delty Nilu kontrastuje ze skrajnie niekorzystnym obszarem pustynnym Sahary. W rezultacie 60 mln Egipcjan zamieszkuje tylko 15% powierzchni kraju. Podobne przykłady można znaleźć w Chinach, Rosji, Australii, Brazylii, Kanadzie i wielu innych krajów, gdzie obok gęsto zaludnionych obszarów występują rozległe tereny bezludne.

 

Rozmieszczenie ludności według kontynentów w roku 2001:

 

  • Azja                                                          60,6%
  • Afryka                                                      13,3%
  • Europa                                                      11,8%
  • Ameryka Północna i Środkowa                 8,1%
  • Ameryka Południowa                                5,7%
  • Australia i Oceania                                    0,5%

 

Demografia świata w XX wieku