Funkcjonowanie monarchii stanowej we Francji

Po śmierci ostatniego władcy z dynastii Karolingów, na tronie francuskim zasiadł Hugo Kapet, który dał początek panowaniu nowej dynastii na tronie Francji – dynastii Kapetyngów. Początkowo obszar jakim władał ograniczał się do terenów pomiędzy środkową Sekwaną i Loarą. Polityka francuska w tym okresie miała charakter ekspansywny. Celem monarchów stało się ugruntowanie i rozszerzenie swojego panowania na tereny zajęte przez panów feudalnych. Spore sukcesy na tym polu odniósł Filip II August. W XIII wieku król francuski dzięki prowadzonej polityce stał się najważniejszym władcą ówczesnej Europy. Za rządów Filipa IV Pięknego Francja przekształciła się w monarchię stanową.

Monarchia stanowa