Chronologiczne dzieje Anglii

dział: Państwo
 • VI-IV w. p. Ch. – napływ plemion celtyckich na Wyspy Brytyjskie
 • 43 r. p. Ch. – początek panowania rzymskiego na terenie Anglii
 • 61 r. – powstanie antyrzymskie (nieudane)
 • 406 r. – opuszczenie Wysp Brytyjskich przez legiony rzymskie
 • V w. – najazd Anglów, Sasów, Jutów; powolne wypieranie Celtów na obszar Walii i Szkocji
 • VI w. – chrystianizacja Szkocji przez irlandzkich misjonarzy
 • 596 r. – królestwo Kent pierwszym chrześcijańskim królestwem Anglii
 • 843 r. – na północy wyspy powstaje zjednoczone królestwo Piktów i Szkotów
 • IX-X w. – próba zjednoczenia Anglii podjęta przez władców Wessexu (Alfred Wielki); najazdy Duńczyków
 • 1016 r. – opanowanie Anglii przez Kanuta II Wielkiego, króla Danii
 • 1042 r. – wyparcie Duńczyków z Wysp Brytyjskich przez Edwarda Wyznawcę
 • 1066 r. – bitwa pod Hastings; Anglia opanowana przez Normanów pod wodzą Wilhelma Zdobywcy
 • 1086 r. – wydanie Domesday Book
 • 1171 r. – wyprawa Henryka II na Irlandię
 • 1189-1199 r. – Ryszard Lwie Serce władcą Anglii
 • 1215 r. – Wielka Karta Swobód Jana bez Ziemi
 • 1214-1286 r. – tzw. złoty wiek Szkocji; rozwój gospodarczy i kulturalny królestwa
 • 1282-1284 r. – podbój Walii przez Anglię
 • 1337-1453 r. – wojna stuletnia
 • 1381 r. – powstanie chłopskie pod wodzą Wata Tylera
 • 1400 r. – wybuch powstania w Walii (Owen Glendower)
 • 1455-1485 r. – wojna „dwóch róż” pomiędzy rodami Yorków i Lancasterów o prawo dziedziczenia tronu
 • 1534 r. – akt supremacji Henryka VIII; zerwanie zależności kościoła angielskiego od Rzymu; początek kościoła anglikańskiego