Chronologia wydarzeń od 1453 do 1914 r.

dział: Państwo
 • 1453 r. – zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie sułtana Mehmeda II; przemianowanie nazwy miasta na Stambuł
 • 1474 r. – Turcja podporządkowuje sobie chanat Tatarów krymskich
 • 1514 r. – pobicie wojsk perskich; podział Kurdystanu
 • 1516-1517 r. – podbój Syrii, Palestyny oraz Egiptu przez sułtana Selima I Okrutnego
 • 1520-1566 r. – panowanie Sulejmana II Wspaniałego; szczytowy okres rozwój państwa tureckiego
 • 1521 r. – zdobycie Belgradu
 • 1526 r. – bitwa pod Mohaczem, pokonanie Węgrów i zajęcie Budy
 • 1529 r. – dotarcie wojsk tureckich pod Wiedeń
 • 1534 r. – zajęcie przez Turków Bagdadu; opanowanie Azerbejdżanu, Jemenu oraz wybrzeży Morza Śródziemnego
 • 1571 r. – klęska w bitwie pod Lepanto; utrata panowania nad Morzem Śródziemnym
 • 1590 r. – zajęcie Gruzji po wojnie z Persją
 • 1620 r. – wyprawa turecka przeciw Polsce; bitwa pod Chocimiem
 • 1622 r. – pierwszy bunt janczarów; zmiana sułtana, osłabienie władzy centralnej
 • 1656 r. – początek panowania Mehmeda Köprülü, założyciela dynastii wezyrów; wzmocnienie władzy sułtana, wznowienie polityki podbojów
 • 1672 r. – pokój w Buczaczu; zajęcie Podola i Ukrainy
 • 1683 r. – oblężenie Wiednia; utrata części Węgier po wojnie ze Świętą Ligą
 • 1699 r. – pokój w Karłowicach
 • 1736 r. – ostatnia wojna z Persją
 • 1768-1774 r. – wojna turecko-rosyjska; utrata części wybrzeży Morza Czarnego
 • 1826 r. – likwidacja korpusu janczarów przez sułtana Mahmuda II
 • 1829 r. – traktat w Adrianopolu; uznanie niepodległości Grecji, autonomii Serbii oraz utrata kontroli nad Mołdawią
 • 1810-1840 r. – Egipt wyzwala się spod panowania tureckiego
 • 1839 r. – reformy sułtana Abdulmedżida (podatkowe, administracyjne, wojskowe)
 • 1878 r. – traktat berliński; straty terytorialne na Bałkanach i na Zakaukaziu
 • 1908 r. – wprowadzenie monarchii konstytucyjnej
 • 1912-1913 r. – wojny bałkańskie; utrata większości posiadłości w Europie
 • 1914-1918 r. – udział w I wojnie światowej po stronie państw centralnych
Imperium Osmańskie