Chronologia wydarzeń nowożytnej Francji

dział: Państwo
 • 1494-1559 r. – rywalizacja z Habsburgami na terenie Włoch
 • 1562-1598 r. – wojny religijne we Francji pomiędzy katolikami a hugenotami (francuscy wyznawcy kalwinizmu)
 • 1572 r. – rzeź hugenotów Paryża podczas Nocy Św. Bartłomieja
 • 1589-1792 r. – panowanie Burbonów na tronie Francji
 • 1598 r. – edykt nantejski Henryka IV o tolerancji religijnej
 • 1624-1642 r. – rządy kardynała Richelieu; początki monarchii absolutnej we Francji
 • 1631 r. – początek budowy kompleksu pałacowego w Wersalu pod Paryżem
 • 1643 r. – Ludwik XIV królem Francji
 • 1648-1653 r. – Wielka fronda; bunt feudałów i mieszczan przeciwko absolutnym rządom
 • 1661-1715 r. – szczytowy okres rozwoju francuskiego absolutyzmu za panowania Ludwika XIV
 • 1685 r. – odwołanie edyktu nantejskiego; emigracja hugenotów
 • 1751-1773 r. – ukazanie się Wielkiej Encyklopedii, czołowego dzieła epoki oświecenia
 • 1789-1804 r. – rewolucja francuska; obalenie monarchii i pierwsza republika francuska
 • 1804-1814 r. – pierwsze cesarstwo; panowanie Napoleona I Bonaparte, Francja hegemonem w Europie
 • 1814-1830 r. – restauracja dynastii Burbonów; panowanie Ludwika XVIII i Karola X
 • 1830 r. – zdobycie Algieru przez Francję
 • 1830-1848 r. – rewolucja lipcowa; „monarchia lipcowa” - rządy Ludwika Filipa Orleańskiego
 • 1848-1851 r. – rewolucja lutowa; proklamowanie II republiki francuskiej (25 II); prezydentem zostaje wybrany Ludwik Napoleon Bonaparte
 • 2 XII 1851 r. – Ludwik Napoleon Bonaparte przeprowadza zamach stanu
 • 1852-1870 r. – II cesarstwo; rządy Ludwika Bonapartego jako cesarza Napoleona III
 • 1870-1871 r.- klęska Francji w wojnie z Prusami; utrata Alzacji i Lotaryngii
 • 1871 r. – komuna paryska (18 III-28 V); ludowa rewolucja stłumiona przez wojsko
 • 1870-1940 r. – III republika po upadku Napoleona III
 • 1914-1918 r. – udział Francji w I wojnie światowej po stronie państw Ententy