Chronologia powstania i rozkwitu państwa chińskiego

dział: Państwo
 • 2852 r. p. Ch. – początek epoki Pięciu Władców (wg tradycyjnej chińskiej chronologii)
 • 2205-1776 r. p. Ch. – panowanie dynastii Xia
 • XVIII w. p. Ch. – obalenie dynastii Xia
 • X w. p. Ch. – opanowanie ziem nad dolnym biegiem Huang-Ho i w dorzeczu Jangcy
 • VII-V w. p. Ch. – okres walk o hegemonię różnych książąt
 • 551-479 r. p. Ch. – Konfucjusz, najbardziej znany chiński myśliciel
 • 256-221 r. p. Ch. – koniec podboju księstw chińskich przez władców Qin
 • 221 r. p. Ch. – panowanie dynastii Qin; ustanowienie jednolitego, scentralizowanego cesarstwa obejmującego wszystkie chińskie ziemie
 • 214 r. p. Ch. – zakończenie podboju południowych Chin przez Wietnam
 • 210-207 r. p. Ch. – rozpad państwa po śmierci cesarza Shi Huang-ti
 • 206 p. Ch.-220 r. – panowanie dynastii Han
 • 119 r. p. Ch. – złamanie potęgi Hunów
 • 111-108 r. – podbój Mandżurii, Korei i Wietnamu
 • 18 p. Ch.-29 r. – powstanie chłopskie Czerwonych Brwi, na skutek zwiększania obciążeń
 • 97 r. – próba nawiązania stosunków z Cesarstwem rzymskim
 • 184-205 r. – powstanie Żółtych Turbanów
 • 265-420 r. – panowanie dynastii Jin
Państwo - Chiny