Zróżnicowanie pogody i klimatu na kuli ziemskiej

kategoria: Klimat i pogoda

Fakt, iż Ziemia znajduje się w nieustannym ruchu powoduje niejednorodny dopływ energii słonecznej, a co za tym idzie nieustanne zmiany temperatury, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru, wielkości parowania, oraz ilości opadów atmosferycznych. Zmiany te odczuwalne są, jako zmiany pogody.

Pogoda jest to chwilowy stan atmosfery na danym obszarze, określony poprzez układ powiązanych ze sobą składników meteorologicznych. Do głównych składników meteorologicznych zaliczamy:

  • Temperaturę, oraz wilgotność powietrza
  • Zachmurzenie nieba
  • Opady, oraz osady atmosferyczne
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Wiatr

 

Źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie słoneczne, Docierająca do Ziemi energia słoneczna jest pochłaniana przez powierzchnię naszej planety. Kula ziemska dodatkowo ogrzewając się powoduje wzrost temperatury dolnych warstw troposfery. Ziemia wypromieniowuje do atmosfery tyle ciepła słonecznego ile pochłonęła. Dzięki temu średnia temperatura przy powierzchni Ziemi nie ulega większym zmianom i wynosi 15°C.

 

Na kształtowanie pogody na danym obszarze ma także wpływ zapylenie atmosfery pochodzące z zakładów przemysłowych oraz naturalnym na skutek erupcji wulkanicznych. Zapylenie powoduje mniejszą przezroczystość powietrza, rozpraszanie promieniowania bezpośredniego. W maju 1980r. erupcja wulkanu St. Helens spowodowała dostarczenie do atmosfery takiej ilości pyłów że rok 1980 nazwano „rokiem bez lata”. Linie łączące punkty wskazujące te sama wartość temperatury powietrza i kreślące w przestrzeni rozkład temperatur na powierzchni ziemi nazywamy izotermami. Najwyższą temperaturą powietrza na ziemi zanotowano w stacji meteorologicznej  Azizijja w Libii i wynosiła 57°C. Najniższą temperaturę powietrza na Ziemi zaobserwowano natomiast na stacji Wostok na Antarktydzie i wynosi ona -89.2°C.

Zróżnicowanie pogody i klimatu na kuli ziemskiej