Transport przemysłowy w Polsce

Niezwykle ważną rolę odgrywa również transport przesyłowy, czyli transport rurociągowy i transport przesyłu energii elektrycznej. Przesyłanie energii elektrycznej odbywa się dzięki sieci linii przesyłowych na terenie całego kraju, zarówno naziemnej jaki i podziemnej. Biorąc pod uwagę rozwój polskiej gospodarki i wysokość PKB, można zauważyć, iż Polska nie jest krajem bogatym. Stąd dominują ciągle tradycyjne linie przesyłowe —  sieć transformatorów, co według najnowszych badań zakłóca pole elektromagnetyczne Ziemi i wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym człowieka.

 

Budowa linii przesyłowych jest związana z kosztami i organizacją całej sieci przesyłowej ale pozwala zelektryfikować cały obszar kraju. W krajach bogatych dominują podziemne linie przesyłowe, co nie szkodzi środowisku.

 

Energia elektryczna w Polsce jest wytwarzana w elektrowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym (na przykład elektrownia Turów, elektrownia Bełchatów), co wpływa niekorzystnie na stan środowiska dostarczając wielu zanieczyszczeń do atmosfery, stąd głosy ekologów o wprowadzenie alternatywnych źródeł energii (produkcja energii z elektrowni wodnych, budowanych w górach na rzekach; produkcja energii z elektrowni wiatrowych, budowanych na terenach o stałej sile wiatru, czy elektrowni jądrowych). Polska nie ma elektrowni jądrowych, choć są plany budowy.  Zaletą jest pozyskiwanie czystej energii, nie degradując środowiska naturalnego, uniezależnienie się od importu surowców energetycznych i obniżenie kosztów wytwarzania energii.

 

Energia elektryczna wyprodukowana w elektrowni jest przesyłana do zakładów przemysłowych i odbiorców indywidualnych. Sieć energetyczna w Polsce jest tak zorganizowana, że zaspokaja potrzeby naszego kraju.. Ponadto Polska przystąpiła do systemu energetycznego Europy, co umożliwia wymianę energii z naszymi sąsiadami.

 

Kolejną formą transportu przesyłowego jest transport rurociągowy. Rurociągami przesyła się płyny i gazy na znaczne odległości. W Polsce podobnie jak na całym świecie zbudowano sieć rurociągów podziemnych, tak by szybko dostarczać potrzebne składniki do wytwarzania energii elektrycznej. Budowa pierwszych gazociągów na obszarze Polski miała miejsce w 1847 roku (tereny Wałbrzycha i Wrocławia), dalszy ciąg rozbudowy sieci rurociągów przypada na lata powojenne.

 

Dla przemysłu i rozwoju gospodarki strategiczne znaczenie ma budowa gazociągów i ropociągów, zwłaszcza, że Polska ma znikome złoża tych surowców i musi importować ropę i gaz ziemny za granicą. Te surowce są magazynowane w specjalnie wybudowanych zbiornikach podziemnych (między innymi w Mogilnie, Husowie, Wierzchowicach, Strachocinie). Polska importuje gaz ziemny i ropę naftową przede wszystkim z Ukrainy, Rosji. Sprowadzanie dużych ilości ropy naftowej spowodowało konieczność budowy rafinerii, które powstały w Płocku czy Gdańsku. Transport rurociągowy w Polsce odgrywa niezwykle istotną role dla polskiej gospodarki, umożliwiając rozwój wielu gałęzi przemysłowych.