would prefer

Konstrukcja would prefer (woleć)stosowana jest do wyrażenia czyichś preferencji w danej sytuacji, a nie ogólnie. Poprawnie zbudowana konstrukcja wygląda następująco:

 

Podmiot (subject) + would prefer + bezokolicznik z to (infinitive with to)

 

lub

 

Podmiot (subject) + would prefer + bezokolicznik z to (infinitive with to) + rather than + bezokolicznik bez to (infinitive without to)

 

lub

 

Podmiot (subject) + would prefer + II podmiot (subject) +  bezokolicznik z to (infinitive with to) + rather than + bezokolicznik bez to (infinitive without to)

 

Oto kilka przykładów:

  • I’d prefer to go home. (Wolałabym iść do domu)
  • I’d prefer to buy a car rather that buy a motorbike. (Wolałbym kupić samochód niż motor)
  • Przeczenia tworzy się przez dodanie not przed bezokolicznikiem (infinitive), np.:
  • I’d prefer you not to open the window. (Wolałabym, żebyś nie otwierał tego okna)
  • She’d prefer not to work long hours. (Ona wolałaby nie mieć nadgodzin)
  • My Mum would prefer not to watch a comedy today. (Moja mama wolałaby dziś nie oglądać komedii)
  • Konstrukcja would prefer może występować jako część zdania w II trybie warunkowym (second conditional sentence), ale wtedy część podrzędna wymaga podmiotu it, np.:
  • I’d prefer it if you were more careful. (Wolałabym, żebyś był bardziej ostrożny)
  • I’d prefer it if they didn’t come home so late. (Wolałabym, żeby oni nie wracali do domu tak późno)
would prefer