used to

Konstrucja z used to do something (zwykło się coś robić) służy do mówienia o sytuacjach, które:

 

a)      regularnie miały miejsce w przeszłości, czyli były swego rodzaju zwyczajami czy nawykami, które już nie mają miejsca

b)      miały miejsce w przeszłości, a teraz już nie istnieją

 

Konstrukcja ta odnosi się zawsze do przeszłości, a nigdy do teraźniejszości. Poprawnie zbudowane zdanie z used to wygląda następująco:

Podmiot (subject) + used to + czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta zdania

Np.:

  • I used to live in Poland and now I live in England. (Mieszkałem w Polsce, a teraz mieszkam w Anglii)
  • My sister used to bite her fingernails but now she’s too old for that. (Moja siostra zwykła obgryzać paznokcie, ale teraz jest już na to za duża)
  • They used to play baseball after school every day. (Oni zwykli grać w baseball codziennie po szkole)

Pytania z used to wyglądają następująco:

Did + podmiot (subject) + use to + czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta pytania

lub

Słówko pytające (question word) + did + podmiot (subject) + use to + czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta pytania Np.:
  • Did you use to play computer when you were a child? (Czy zwykłeś grywać na komputerze kiedy byłeś mały)
  • What did you use to do when you were 10 years old. (Co zwykłeś robić kiedy miałeś 10 lat)

Przeczenia z used to wyglądają następująco:

Podmiot (subject) + didn’t use to+ czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta zdania

Rzadziej, choć równie poprawne, można spotkać przeczenie o poniższym schemacie:

Podmiot (subject) + used not to+ czasownik w bezokoliczniku bez to (infinitive without to) + reszta zdania

Np.:

  • I didn’t used to do my homework regularly when I was at primary school. (Nie zwykłem odrabiać pracy domowej regularnie kiedy chodziłem do szkoły podstawowej)
  • The government used not to take care of the disabled but now the situation has changed. (Rząd nie zwykł zajmować się sprawami ludzi niepełnosprawnych, ale teraz sytuacja się zmieniła)
used to