Tworzenie i zastosowanie czasu future perfect continuous

TWORZENIE

 • Zdania oznajmujące tworzymy przy pomocy  czasowników  posiłkowych (auxiliary verbs) will have been  (dla wszystkich osób) i czasownika głównego(main verb) końcówką z  -ing

 

PODMIOT + WILL + HAVE + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA  ZDANIA

 • Pytania tworzymy poprzez inwersję  - czasownik posiłkowy will przenosimy przed podmiot. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

(WH-question)WILL + PODMIOT + HAVE + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 • Przeczenia tworzymy dodając NOT do czasownika posiłkowego will. Czasownik główny pozostaje bez zmian.

PODMIOT + WILL + NOT + HAVE + BEEN + CZASOWNIK-ing + RESZTA ZDANIA

 •  will + not = won't

zdania twierdzące

 • By the end of this year I will have been learning English for 5 years.

 

zdania pytające

 • Will I have been learning English 5 years by the end of this year?
 • What will I have been learning for 5 years?
 • Who will have been learning English for 5 years?

 

zdania przeczące

 • By the end of this year I will not have been learning English for 5 years.
 • (By the end of this year I won't have been learning English for 5 years).

 

!UWAGA!

Lista czasowników nie występujących w czasie continuous obowiązuje także w Past Continuous. (można ją znaleźć przy czasie Present Continuous)

 

!! UWAGA!!
Zwróć uwagę na zmiany w pisowni po dodaniu -ing – patrz Present Continuous.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU  I  ZASTOSOWANIE

 

Future Perfect  Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami:


 • by... (by 5pm) – do.. (do piątej)
 • in.. (in 3 years time) – za... (za trzy lata)

 

Czasu Future Perfect stosujemy do czynności które:

 

w określonym czasie w przyszłości będą już trwały od pewnego czasu

 

By the end of next month I will have been working here for 10 years. - Pod koniec miesiąca będę tu pracowała 10 lat.

Future perfect continuous